Enhavlisto de Esperantisto Slovaka 2/2010

kovrilo 2010-2

Redakta enkonduko
Ŝanĝoj en la movado

Ĉefartikolo
Geokaŝado: moderna ludo turisma kaj sporta

Okazis
Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2010
Agado de ESONO Žilina en la jaro 2009
ESO-agado pasintjara
Slovaka sekcio de IKUE en 2009
LEK en la jaro 2009
OSES-agado 2009
Mia dumaprila asperantumado
Esperanto-kurso por progresantoj en Bratislava
IKUE-renkontiĝo en Žirovnice

El la mondo
Dimanĉe en la radio

Okazos
Kastelo Grezijono (Grésillon)
KAEST en Modra - jam baldaŭ

Raportaĵo
Laŭ spuroj de Habanoj - la 3-a etapo
Kiel la reĝo perdis sian kronon

Ĉu vi scias ke...

Novulo
Tina - Martina Mišutová

Slovakaj la plej...
La plej malnova fabriko

Kion donis Slovakio kaj slovakoj al la mondo?
La slovaka muelisto donis al la mondo bonon

Libroŝranko
Zlatica Pálfyová

Libro-breto
Detala Gramatiko de Esperanto
Prezento de Esperanto antaŭ la scienca publiko

Lingva angulo
Pri la "slovaka" Esperanto (kelkaj notoj)

Miaj TTT-paĝoj
Zdenko Misura

El la historio
Rememoroj pri cirkulero JUNA VOĈO

Mallongaj informoj, opinioj

El la redaktejo

Anekdotoj por ĉiu tago

Amuza angulo
Krucenigmoj de Stano Marček


Aj Tolkien odporúča Esperanto

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo