Enhavlisto de Esperantisto Slovaka 1/2008

kovrilo 2008-1

Redakta noto
Ni ekvidos ...

Cefartikolo
Ek al venka kresko!

Okazis
Novembra Malferma Tago
Kongreso de EEU
Kolokvo pri E-bibliotekoj
E-kurso en L. Mikuláš
Japana vespero
Historia kolokvo
Giewont
Fino de Sukcena vojo

Ni proponas
MoKoRo 2007

Okazos
Tutslovakia renkontigo
LEK-programo
Prelegoj en ESO

Novulo
Pavol Krúpa

Tre grava persono
Peter Ďobeš

Spuroj de E en Slovakio
Partizánska Ľupča

Slovakaj la plej ...
Liptova kastelo

Kion donis Slovakio al la mondo
Fujaro

Librošranko
De J. Rechtorisová

Miaj TTT-pagoj
M. Neubeler

Amuza angulo
Sudoku


Aj Tolkien odporúča Esperanto

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo