Enhavlisto de Esperantisto Slovaka 2/2008

kovrilo 2008-2

Redakta noto
Schengen kaj Esperanto

Ĉefartikolo
Pri Eŭropa Esperanto-Unio

Okazis
LEK en la jaro 2007
Informo pri la agado de ESONO
Eĉ mortaĉulo konkeris pinton Poludnica
Historio de unu ŝtono
Faktoj pri Poludnica 2008
Prelego pri Martinus kosmologio
Albert Škarvan en vilaĝo Bátovce
Zamenhofa tago en Vieno
AEROB 2007
Diskutverspero pri libro
Historia kolokvo
Bahaismo en Esperanto

Okazos
Somera Esperanto-Studado
Ago-Semajno + Poludnica
SKEJ-elektoj de la nova estraro
Minimume unu mencion pli!
61-a kongreso de IKUE

Novulo
Juraj Procházka
El la Zamenhofa Proverbaro

Raportaĵo
La nokta Fuji-san

Tre grava persono
Jozef Čimbora

Libroŝranko
De Mária Minichová

Miaj TTT-paĝoj
Katarína Nosková

Ni funebras
Forpasis Janko Goldrich
Mortis Mária Wertlenová

El la mondo
Gregor Hinker iĝis prezidanto de TEJO
IJK 2008 en Szombathely
Nova jubilea simbolo de UEA
Esperanto aktuale

El redaktejo
Reagoj de legantoj
Konkursoj kaj Sudoku
Postredaktofina noto

Amuza angulo
Krucenigmo


Aj Tolkien odporúča Esperanto

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo