Enhavlisto de Esperantisto Slovaka 4/2010

kovrilo 2010-4

Redakta enkonduko
Pri homoj

Ĉefartikolo
Eŭropa servo por eksterlandaj aferoj

Okazis
Lingva strato
ISTROCON 2010
KAEST 2010 sukcesis en Modra-Harmónia
Interlingvistika sesio
Končistá
Ora aŭtuno
La kvina speleotendaro
Laborbrigado en Plevnik
EMaKaRo 2010

Okazos
Venu al Poludnica
SES 2011 okazos en Nitra
Junulara E-Semajno
Tutslovakia Esperanto-renkontiĝo dum 2011
Isabel Allende
96-a UK en Kopenhago
Kion preparas IKUE-sekcio en la jaro 2011

En la Zamenhofa proverbaro

Raportaĵo
Kipro
Lando de agloj

Novulo
Michaela Vyhnalová

Tre grava persono
Jozef Reinvart

Slovakaj la plej...
Spiš-kastelo

Kion donis Slovakio kaj slovakoj al la mondo?
Štefan Banič

Libroŝranko
De LAdislav Nullász

Verkado
Bruno Ferrero

Lingva angulo
Atente kun proverboj

El la mondo
Nova ekspozicio en la E-muzeo Svitavy

Nekrologo
Mortis doc. PhDr Ján Scholtz, Csc.

El la redaktejo

El la historio
LA VERDA VAGABONDO

Amuza angulo
Kombilkrucenigmo


Aj Tolkien odporúča Esperanto

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo