Subtenu nin

Se vi volas subteni nin, vi havas plurajn eblecojn:

  • abonu nian revuon,
  • skribu artikolon,
  • sendu donaĵon al bankokonto: 2118571385/1100.

Kiel aboni la revuon Esperantisto Slovaka?

Pagu la abonpagon - papera versio (per poŝto):

Nuntempe la jarkolekto (kvar numeroj) de Esperantisto Slovaka por slovakoj kostos 6 €, por eksterlandanoj el Eŭropo 10 €.

Se iu emas per pli alta monsumo subteni la eldonadon, la redakcio tion akceptos kun danko. :)

Vi povas pagi aŭ al la UEA-konto “ktnn-z” aŭ per poŝtpagilo kun la mencio “ES 2012” al la adreso de financestrino (Mária Minichová, J.Alexyho 9, SK - 841 01 Bratislava)bankokonto: 2118571385/1100 (k.s. 0558, s.s. ES12).

Skribu artikolon!

publish.png

Se vi havas ideon, interesaĵo aŭ alian tekston en Esperanto vi povas sendi tiun tekston al retadreso de redakcio: esperantistoslovaka-heliko-gmail-punkto-com.

Ni dankas pro ĉiuj interesaj tekstoj.


Aj Tolkien odporúča Esperanto

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo